BA-Kopfgrafik Startseite der Studienakademie Bautzen

Elektrotechnika

Požadavky na budoucí studenty

Uchazeči by se měli zajímat o elektrotechniku, elektroniku a mikropočítače stejně jako o ekonomické souvislosti. Musejí mít vůli absolvovat cílevědomě a s vysokou intenzitou tříleté studium. Při spolupráci s ostatními odborníky jsou důležitými vlastnostmi schopnost pracovat v týmu, komunikace a flexibilita.

Činnost po studiu

Studující elektrotechniku mají excelentní vyhlídky na zaměstnání. Po ukončení studia je možné je zaměstnat ve firmách s počítačovou, měřící a regulační technikou, zkušební technikou, elektrotechnikou nebo komunikační elektronikou a mikroelektronikou, v automobilovém průmyslu a v jeho dodavatelském průmyslu nebo ve vzdušné a vesmírné dopravě.
Kdo by chtěl absolvovat navazující studium, má na univerzitách a odborných vysokých školách možnost specializace v oblastech automatizační techniky a elektrotechniky.
Také vzdělávací podniky užívají svých výhod. Pro ně je tu šance zaměstnat absolventy po skončení studia ve svém podniku a tak včas zasáhnout do směřování svých budoucích vysoce kvalifikovaných a motivovaných spolupracovníků.

Oblasti úkolů

 • Plánování, vývoj a produkce elektrických a elektronických zařízení
 • Analýza trhu, marketing a odbyt, sběr zakázek
 • Vedení spolupracovníků a projektů, management kvality
 • Zahájení provozu, management náhradních dílů, údržba, ošetřování, technický suport
 • Analýza a optimalizace obchodních a výrobních procesů
Náplň studia

1. rok studia

2. rok studia

3. rok studia

Seznámení se s podnikem, organizací podniku, získávání a používání základních schopností a technologických postupů.

Uvedení do inženýrsko-metodických prací, naučení se postupů řešení komplexních problémů v rámci spolupráce na podnikových úkolech.

Samostatná práce v projektech a samostatné řešení komplexních problémů.
 • Matematika
 • Technická fyzika
 • Základy elektrotech- niky/elektroniky
 • Uvedení do konstrukce
 • Informační technika
 • Měřící a digitální technika
 • Podnikohospodářské a právní základy
 • English Basic
 • Měřící technika/statistika
 • Mikropočítače a jejich programování
 • Technika energie
 • Signály a systémy
 • Komunikační a regulační technika
 • Technický management
 • English Basic
 • Profilování volbou povinných modulů
 • Elektrická zařízení, stroje a pohony
 • Technika vysokého napětí
 • Senzorika a zpracování měřících hodnot
 • Zpracování dat v pravém čase a procesní počítačová technika
 • Automatizační systémy a technika budov
 • Technický management a management kvality
 • English Advanced
 • Profilování volbou povinných modulů
Dokumenty

To top

Fakta

Zahájení studia

-vždy 1. října

Délka studia

- 3 roky
- od 4. semestru povinně-volitelné moduly

Státní zkouška

- Diplomovaný inženýr (Odborná

  akademie)

- podle akreditace bakalář

  inženýrství

Profily povinně-volitelných modulů

- Elektricko-energetická Technika

- Komunikační Technika

- Automatizační technika

  (robotika, autobusové systémy)

Kontaktní osoby
Vedoucí studijních programů Dr. Wolfgang Weiß
Vedoucí studijních programů:

profesor Dr. Wolfgang Weiß
Telefon: 03591 353-274
e-mail: weiss@ba-bautzen.de

Sekretariát:

Bettina Heinrich
Telefon: 03591 353-275
e-mail: bettina.heinrich@ba-bautzen.de