BA-Kopfgrafik Startseite der Studienakademie Bautzen
„Nejvyšší odměnou za naše snažení není to,
co za ně získáme, ale to, čím se díky němu staneme“
John Ruskin (1819-1900)
Studijní programy