BA-Kopfgrafik Startseite der Studienakademie Bautzen

Elektrotechnika

Profil kandydata

Kandydaci powinni interesować się elektrotechniką, elektroniką i mikrokomputerami, jak również zagadnieniami ekonomicznymi. Muszą wykazać wolę konsekwentnego i intensywnego zaangażowania w trzyletni proces kształcenia. Ważnymi cechami we współpracy z innymi specjalistami w ramach projektów są umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i elastyczność.

Perspektywy zawodowe

Studenci kierunku elektrotechnika posiadają wspaniałe perspektywy zawodowe. Po ukończeniu studiów mogą pracować w przedsiębiorstwach zajmujących się techniką komputerową, pomiarową, automatyką, systemami diagnostycznymi, elektrotechniką, elektroniką komunikacyjną i mikroelektroniką, w branży samochodowej oraz w przemyśle z nią kooperującym, jak również w lotnictwie i kosmonautyce.
Absolwenci pragnący kontynuować studia na uniwersytetach lub wyższych szkołach zawodowych (Fachhochschulen) mają możliwość specjalizacji w dziedzinach automatyki i elektrotechniki.
Korzyści z procesu kształcenia czerpią również firmy, w których odbywają się praktyki. Posiadają one szansę zatrudniania wykształconych przez siebie absolwentów, od początku uczestnicząc w profilowaniu swych przyszłych wysoko wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników.

Treści kształcenia

 • planowanie, rozwój i produkcja urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych
 • analiza rynku, marketing i dystrybucja, akwizycja
 • kierowanie pracownikami i projektami, zarządzanie jakością
 • rozruch, zarządzanie częściami zamiennymi, konserwacja, wsparcie techniczne
 • analiza i optymalizacja procesów biznesowych i produkcyjnych
Program studiów

I rok studiów

II rok studiów

III rok studiów

Poznawanie przedsiębiorstwa, jego organizacji, nauka i stosowanie podstawowych umiejętności oraz metod produkcyjnych.

Wprowadzenie do pracy metodami inżynieryjnymi, nauka sposobów rozwiązywania kompleksowych problemów w ramach zespołowej realizacji bieżących zadań.

Samodzielna praca w ramach projektów oraz samodzielne rozwiązywanie kompleksowych zagadnień problemowych.
 • Matematyka
 • Fizyka techniczna
 • Podstawy elektrotechniki/ elektroniki
 • Wprowadzenie do konstrukcji
 • Technologia informacyjna
 • Technika pomiarowa i cyfrowa
 • Podstawy ekonomii i prawa
 • English Basic
 • Technika/Statystyka
 • Mikrokomputery i ich programowanie
 • Energetyka
 • Sygnały i systemy
 • Technika komunikacyjna i technika regulacji
 • Zarządzanie techniczne
 • English Basic
 • Obowiązkowe moduły specjalizacyjne do wyboru
 • Instalacje, maszyny i napędy elektryczne
 • Technika wysokich napięć
 • Sensoryka i przetwarzanie wartości pomiarowych
 • Przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym i technika sterowania procesami
 • Systemy automatyzacji i technika instalacyjna w budownictwie
 • Zarządzanie projektami technicznymi i jakością
 • English Advanced
 • Obowiązkowe moduły specjalizacyjne do wyboru
Dokumenty

To top

Fakty

Początek cyklu kształcenia

- 1 października

Czas trwania

- 3 lata
- od 4. semestru specjalizacja do
  wyboru

Państwowy tytuł ukończenia

- inżynier BA (inżynier Akademii
  Zawodowej/ Diplom-Ingenieur BA)
- po akredytacji:
  Bachelor of Engineering

Specjalizacje

- Energetyka elektryczna
- Technika komunikacyjna
- Automatyka
  (Robotyka, Systemy szyn danych)

Kontakt
Opiekun kierunku Dr Wolfgang Weiß
Opiekun kierunku:

Professor Dr Wolfgang Weiß
Telefon: 0049 3591 353-274
e-mail: weiss@ba-bautzen.de

Sekretariat:

Bettina Heinrich
Telefon: 0049 3591 353-275
e-mail: bettina.heinrich@ba-bautzen.de